Nieuwe impuls samenwerking Rijk en provincies bij aanpak asbestdaken

Rijk, provincies en gemeenten blijven de komende jaren actief om asbestdaken aan te pakken. In Den Haag is hiervoor een samenwerkingsverklaring getekend, door onder anderen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Tijs de Bree.

Bron: Provincie Overijssel