Centrumgebieden Deventer, Enschede en Zwolle scoren goed

De grote steden in Overijssel scoren goed als het gaat om de economische vitaliteit in het centrum van de steden. In opdracht van de provincie Overijssel nam onderzoeksbureau Goudappel Coffeng de bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en organisatiegraad van 39 grootste Overijsselse centrumgebieden onder de loep.

Bron: Provincie Overijssel