Helft nieuwe woningen binnenstedelijk gebouwd

In de periode 2016-2018 werd 49% van de nieuwe woningen in Overijssel binnenstedelijk gebouwd. Met 64% van de nieuwbouw in binnenstedelijke locaties stijgen de grote steden (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle) ver uit boven het Overijsselse gemiddelde van 49%. In de periode 2016-2018 zijn in Overijssel 2.480 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd door het verbouwen van bestaande gebouwen zoals winkels en kantoren. Het beleid van binnenstedelijk bouwen sluit goed aan op de wensen van woningzoekenden. 68% van de Overijsselse huishoudens met een verhuiswens wil het liefst binnen het bebouwd gebied wonen.

Bron: Provincie Overijssel