Democrazy

In aanloop naar de verkiezingen gaven de provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen jongeren de kans om hun eigen campagne-events te bedenken en te organiseren. Zo ontstonden er zestien pop-up-events door de hele provincie, onder de titel DemoCrazy.

Bron: Provincie Overijssel