Van zuivering tot energiefabriek – Rioolwaterzuivering Zwolle klaar voor de toekomst

Op maandag 11 maart 2019 is de uitgebreide en vernieuwde rioolwaterzuivering in Zwolle (Spoolde) in gebruik genomen. Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel en Karst Spijkervet, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijssel (WDODelta) verrichtten de openingshandeling. 

Bron: Provincie Overijssel