Stem op de vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie van 2018

Als blijk van waardering voor de enorme vrijwillige inzet in Overijssel reikt de provincie Overijssel op vrijdag 8 februari 2019 in het provinciehuis van Zwolle de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018 uit.

Er zijn dit jaar 37 individuele vrijwilligers en 40 organisaties genomineerd die in de strijd zijn voor deze titel. Inwoners van Overijssel kunnen nog stemmen tot 7 februari 23.59 uur op www.ovp2018.nl.

Bron: Provincie Overijssel