Ontwikkeling Blauwe Golf Twentekanalen van start

Om het scheepvaartverkeer over de Twentekanalen efficiënter te laten verlopen ontwikkelen de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Twente het informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen. Doel van dit platform is doorstroming en beladingsgraad van binnenvaartschepen op de Twentekanalen te verbeteren en daarmee de Twentekanalen meer en beter te benutten. Het platform combineert en genereert informatie voor verkeersmanagement, levert informatie over beschikbaarheid en gebruik van (haven-)faciliteiten en optimaliseert ladingstromen. De ontwikkeling van het informatieplatform is gegund aan het consortium bestaande uit Panteia, 4shipping en SWIS. Zij gaan de komende maanden samen met de gebruikers aan de slag om dit platform te realiseren. De beoogde oplevering is oktober 2019. 

Bron: Provincie Overijssel