Daling werkloosheid zet door

In het tweede kwartaal van 2018 waren er in Overijssel 23.000 personen zonder werk. Dat is 5.000 werklozen minder dan een kwartaal eerder dit jaar. Daarmee is in Overijssel 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. Dit is gelijk aan het percentage in Nederland.

Bron: Provincie Overijssel